Matematika pro I. třídu ZŠ

Nabídka programů pro procvičování matematiky v první třídě ZŠ na sčítání, odečítání a porovnávání dvou čísel do 20 bez přechodu desítky.

Všechny aplikace umožňují export příkladů do Excelu a následné zpracování v této aplikaci, např. filtrování chybných příkladů pro tisk a možnost se k nim vrátit.
Prvňáček může příklady následně zpracovat písemně. Je možné je netisknout a vyplnit řešení přímo v Excelu.

Aplikace jsou nadále vyvíjeny a budou přibývat další.

Informace a objednávky:
Bc. Zdeněk Havlena, DiS.
+420 602 476 447
zdenek@havlena.cz

Aplikace zasílám mailem, cena 130 Kč za jednu aplikaci; balíček všech tří aplikací 290 Kč.

Aplikace pro procvičování sčítání a odečítání:

Aplikace pro procvičování sčítání a odečítání formou množin:

 

Aplikace pro procvičování porovnávání dvou čísel – větší než, menší než, rovná se: